Monday, 24 Jun 2024

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Zdecydowana większość z nas zetknęła się w swoim życiu z pojęciem księgi przychodów i rozchodów. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, czym ona dokładnie jest i w jaki sposób należy ją prowadzić. Dobrze byłoby dowiedzieć się czegoś na ten temat, bo wysoce prawdopodobne jest to, że wiedza ta przyda nam się kiedyś w przyszłości. 

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to nic innego jak pewna uproszczona forma ewidencji księgowej. Jak sama nazwa wskazuje, zaksięgowane muszą być w niej wszystkie przychody. Mowa tu nie tylko o przychodach z tytułu sprzedaży, ale również o wszelkich pozostałych. Poza tym, w takiej księdze księguje się także wydatki. Są nimi przede wszystkim wynagrodzenia, których wypłata wcale nie musi następować w gotówce. Do wypłaty wynagrodzenia może bowiem dochodzić w naturze i to również musi zostać odnotowane. Ponadto, w księdze przychodów i rozchodów uwzględnione muszą zostać koszty związane z kupnem towarów oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. 

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale nie wszystkich. Muszą one bowiem dokonać wyboru stosownej formy opodatkowania. Jeśli chcemy prowadzić księgowość w formie wspomnianej księgi, powinniśmy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych albo tak zwany podatek liniowy. Ponadto, prowadzona przez nas działalność musi być formą działalności pozarolniczej. Z księgi przychodów i rozchodów mogą korzystać również spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie i cywilne. One również muszą spełnić określone prawem warunki. Najważniejsze jest to, aby ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie były wyższe niż 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki. 

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może odbywać się w sposób tradycyjny bądź drogą elektroniczną. Najważniejsza jest systematyczność. Stosownych zapisów w księdze trzeba dokonywać raz w ciągu dnia. Bardzo istotne jest także to, aby księga była przechowywana w odpowiednim miejscu. Jednym z takich miejsc może być to, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Księgę przychodów i rozchodów można także przechowywać w miejscu, które stanowi siedzibę osoby fizycznej prowadzącej działalność. Jeżeli samodzielne prowadzenie tej formy księgowości wydaje nam się zbyt skomplikowane, zawsze możemy skorzystać z pomocy biura rachunkowego.