Można wskazać wiele takich sytuacji i okoliczności, w których ludzie uskarżają się na finansowe problemy. Jest to o tyle trudna sytuacja, że mówić możemy o bardzo konkretnym podejściu do tematu, co też będzie się mogło przekładać na bardzo konkretne działania.