Tuesday, 25 Jun 2024

Z czym wiążą się inwestycje na GPW? Przykład notowań PGNiG

Inwestorzy szukający okazji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie często skupiają się na niedowartościowanych spółkach, które cechują się tendencją do wzrostów. To naturalne działanie, które pozwala generować dodatnią stopę zwrotu. Niestety, inwestycje idą w parze z ryzykiem, które musi być kalkulowane przez osobę decydującą się poświęcić środki finansowe. Co więcej, rzeczywistość gospodarcza nie zawsze jest taka, jakbyśmy tego chcieli, a przykładem są akcje spółki PGNiG.

Inwestycje a ryzyko

Na wstępie musimy zauważyć, że Giełda Papierów Wartościowych jest tylko jedną z wielu alternatyw inwestycyjnych. Niemniej szeroko pojęty rynek akcji wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem w naszym kraju, m.in. ze względu na łatwy dostęp do papierów wartościowych czy zadowalającą płynność. Pośród wspomnianych superlatyw z pewnością należy wziąć pod uwagę fakt, że samo pojęcie inwestycji wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem. Co to oznacza? Otóż kupując pakiet akcji, pierwszym celem, jaki nam przyświeca jest zysk. Oczywiście, racjonalne jest założenie określonej stopy zwrotu i monitorowanie sytuacji. Niemniej do głosu dochodzi również ryzyko straty, czy innych, nieprzewidzianych w momencie kupna sytuacji. Takim przykładem jest np. połączenie PGNiG z PKN Orlen.

Przykład notowań PGNiG

Odnieśmy się teraz do praktycznego przykładu i weźmy pod uwagę akcje PGNiG – jednego z gigantów na polskim rynku gazownictwa. Przykład spółki doskonale odzwierciedla ryzyko, jakie wiąże się z inwestycjami w akcje. Patrząc na wykres notowań z pewnością zauważymy, że ostatnia wycena jest dokonana na dzień 28 października 2022 roku. Jedna akcja kosztowała wówczas 5,15 zł. Co w takim wypadku stało się po tym terminie?

Otóż decyzją zarządu akcje PGNiG w dniu 18 listopada 2022 roku zostały wykluczone z obrotu. Różnica w datach pomiędzy ostatnimi notowaniami, a wykluczeniem z notowań wynika z kolei z tego, że po prostu zostały wcześniej zawieszone. Opisywany przykład doskonale pokazuje to, że na rynku akcji, choć uznawanym za stosunkowo bezpieczny i stabilny, nadal nie ma pewnych sytuacji. Ryzyko jest wciąż obecne, a jego kompensacja ma następować właśnie poprzez oczekiwaną, dodatnią stopę zwrotu.

Co stało się z inwestorami, którzy zainwestowali w akcje PGNiG? 

Pozostaje jeszcze tak naprawdę pytanie, co stało się z inwestorami, którzy zainwestowali w akcje PGNiG? Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, że zawieszenie notowań było związane m.in. z połączeniem spółki z PKN Orlen. Na szczęście dotychczasowi akcjonariusze gazowniczego giganta nie pozostali całkiem na lodzie. Za każdą posiadaną akcję PGNiG otrzymali odpowiednio po 0,0925 akcji PKN Orlen. Czy taka sytuacja jest powodem do zadowolenia? Z jednej strony możemy mówić o pewnej rekompensacie. Z drugiej, inwestorzy wykładając pieniądze na PGNiG śledzili właśnie akcje tej spółki. Tutaj, zupełnie niespodziewanie stali się akcjonariuszami całkowicie innego przedsiębiorstwa.